โจทย์แก้ปัญหา กำไร ขาดทุน

ร้านค้าติดป้ายลดราคารองเท้า 20% โดยร้านค้าได้กำไร 10% ถ้ารองเท้าติดป้ายราคา 2750 บาท รองเท้ามีต้นทุนเท่าไหร่

 

รองเท้าติดป้ายราคา 2750 บาท

ลดราคา 20%  หมายถึง ขาย 100 บาท ลด 20 บาท

ดังนั้น รองเท้า ลดราคา 2750 * 20/100 = 550 บาท

ขายรองเท้าในราคา 2750 – 550  = 2200 บาท

ได้กำไร 10% หมายถึง ต้นทุน 100 บาท กำไร 10 บาท ดังนั้น ขาย 110 บาท

 

ขายสินค้าราคา 110 บาท  ต้นทุน 100 บาท

ขายสินค้าราคา 1 บาท ต้นทุน 100/110 บาท

ขายสินค้าราคา 2200 ต้นทุน 100/110 * 2220 = 2000 บาท

 

คำตอบ สินค้าต้นทุน 2000 บาท

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s