เฉลย ข้อสอบ สพฐ มัธยมต้น ปี 2562 ข้อ 1

ถ้าพ่อค้าขายสินค้าหนึ่งซื่งปิดราคาขายไว้สูงกว่าทุนร้อยละ 10 เมื่อมีผู้มาซื้อจะลดราคาที่ปิดไว้ร้อยละ 10 แล้วพ่อค้าคนนี้ขายสินค้าได้กำไรหรือขาดทุนคิดเป็นร้อยละเท่าใด

วิธีคิด

พ่อค้าปิดราคาขายไว้สูงกว่าทุนร้อยละ 10 แสดงว่าถ้าต้นทุน 100 พ่อค้าจะปิดราคาขาย 110

พ่อค้าลดราคาที่ปิดไว้ร้อยละ 10 แสดงว่าลดราคา 10/100 * 110 = 11 บาท

สรุป ขายสินค้าในราคา 110 – 11 = 99 บาท ต้นทุน 100 คำตอบคือขาดทุน 1%

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s