เฉลย ข้อสอบ สพฐ มัธยมต้น ปี 2562 ข้อ 9

ABCD เป็นรูปสี่เหลี่ยมที่มีอัตราส่วนของความยาวด้านต่างๆดังนี้

AB:BC = 3:2 , BC:CD = 5:3 , CD:DA = 2:3

ถ้าความยาวรอบรูปสี่เหลี่ยม ABCD เป็น 60 เซนติเมตร แล้ว AB + DA เท่ากับกี่เซนติเมตร

วิธีคิด

ทำอัตราส่วนด้านเดียวกันให้เป็นตัวเลขเดียวกัน

AB:BC = 3:2

BC:CD = 5:3

ทำ BC ให้เป็นตัวเลขเดียวกัน

AB:BC = 15:10  ( คูณ 5 )

BC:CD = 10:6 ( คูณ 2 )

ทำ CD ให้เป็นตัวเลขเดียวกัน

จากโจทย์ CD:DA = 2:3

CD:DA = 6:9 ( คูณ 3 )

จะได้ AB:BC:CD:DA = 15:10:6:9

สมติให้ AB = 15x

จะได้ BC = 10x

CD = 6x

DA = 9x

จากโจทย์ความยาวรอบรูปสี่เหลี่ยม = 60

จะได้

15x + 10x + 6x + 9x = 60

40x = 60

x = 3/2

AB+ DA = 15x + 9x = 24(3/2) = 36

คำตอบ 36

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s