เฉลย ข้อสอบ สพฐ มัธยมต้น ปี 2562 ข้อ 11

อุ๋มและอิ๋มแต่ละคนมีเงินอยู่จำนวนหนึ่ง ทั้งสองคนตกลงที่จะเล่นเป่ายิงฉุบกัน โดยมีกติกาว่าในแต่ละครั้งที่เล่นคนที่ชนะจะได้เงิน 5 บาท คนที่แพ้จะเสียเงิน 2 บาท หลังจากที่ทั้งสองคนเล่นเป่ายิงฉุบไปสักพักหนึ่ง ปรากฏว่า อุ๋มได้เงินเพิ่มจากเดิม 37 บาท และอิ๋มได้เงินเพิ่มจากเดิม  2 บาท ถ้ามีกรณีเป่ายิงฉุบเสมอกันทั้งสองคนจะไม่เสียเงิน  แล้วอุ๋มเล่นเป่ายิงฉุบชนะทั้งหมดกี่ครั้ง

วิธีคิด

สมให้อุ๋มเป่ายิงฉุบชนะ x ครั้ง แพ้ y ครั้ง

ดังนั้น

5x – 2y = 37   ———–สมการ 1

5y – 2x = 2     ———–สมการ 2

คูณ สมการ 1 ด้วย 5 ได้

25x – 10 y = 185

คุณสมการ 2 ด้วย 2

10y  – 4x = 4

นำสมการ 1 + สมการ 2 ได้

21 x = 189

x = 9

คำตอบ 9

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s