เฉลย ข้อสอบ สพฐ มัธยมต้น ปี 2562 ข้อ 12

จากรูปที่กำหนดให้มีสามเหลี่ยมด้านเท่ามากที่สุดที่เป็นไปได้ กี่รูป

นับสามเหลี่ยมด้านเท่ารูปเล็ก ได้ 25 รูป

รวมทั้งหมด 48 รูป

คำตอบ 48

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s